Darmo máme v Ústave nárok na bezplatné školstvo ! Rodičia by vedeli rozprávať koľko peňazí ich stoja školské pomôcky a aj učebnice.

  • Veru aj školské pracovné zošity akoby podliehali móde. Každý tretí- štvrtý rok prídu učitelia jazykov s požiadavkou na nový druh pracovného zošita a tak mne rodičovi nestáva iné, iba kupovať nové. Darmo máme staršie deti- zošity a učebnice na anglický jazyk učiteľka požaduje iné !

třída.jpg
Ak požaduje- nech aj platí- malo by to pri bezplatnom školstve tak byť  Škola by mala zabezpečiť žiakom  knihy a pracovné zošity v tlačenej, alebo elektronickej podobe.
Aj tak nechápem, čo sa mohlo v anglickom jazyku za 4 roky tak veľmi zmeniť, že nestačia staré učebnice a pracovné zošity.

  • Už teraz sa obávam toho čo nová pani učiteľka bude na anglický jazyk potrebovať !

  Stretla som svoju bývalú pani učiteľku. Už je dávno na dôchodku a rozoberali sme finančné náklady na potreby žiaka dnes.
 
Zaspomínala si ešte veru na staré časy, keď sa všetkým žiakom dávali :

  • Učebnice
  • Zošity
  • Ceruzy
  • Rysovacie potreby
  • farby

 Rodič vtedy frflal, že počet zošitov na celý rok nestačí ! Čo by ten istý rodič povedal dnes ?
 
Občas ešte pani učiteľka chodí do neďalekej základnej školy zastupovať pri práceneschopnosti kolegov. A veru radšej siahne po starej osvedčenej  učebnici matematiky ako po tých nových, kde aj samotní pedagógovia majú problém s jednoznačnosťou zadávaných matematických úloh  a teda aj so spôsobom výpočtu !učebnice.jpg
Povzdychla si- čo nová učebnica, to väčšia katastrofa!
 Mám synov už aj na strednej škole a tam sa boria s rovnakými problémami. Darmo budeme volať po nových učebných metódach, po nových prístupoch učiteľov keď žiakom chýba to základné- dobre napísaná učebnica, zbierka úloh či pracovný zošit.

  • Kto je za tento stav večne sa upravujúceho nášho voľakedy dobrého  školského systému zodpovedný ?