Nejeden podnikateľ na Slovensku príde s nápadom, rozšíriť pole svojho pôsobenia aj na zahraničné štáty. Dá sa logicky očakávať, že to prináša so sebou iné podmienky a povinnosti, ako v našej vlasti. Mnohí živnostníci majú námietky proti nastaveniu, aké panuje na Slovensku, a to je aj dôvod, prečo vkladajú nádej do iných štátov. Slováci to majú najbližšie k Rakúsku už len preto, že je tiež členom EÚ a aj vďaka smernici vydanej v roku 2006, ktorá upravuje vzťahy štátov tak, aby boli pre občanov rôznych členských štátov podmienky rovnaké.

marketing

  • Na to, aby ste sa dočkali požadovaného výsledku, je potrebné, aby vám zákony a štátne zriadenie vyhovovali. Treba počítať s mierou, akou sa v danom štáte korumpuje, dodávateľské trate a služby alebo celkovú či už ekonomickú alebo politickú stabilitu v danom poli pôsobnosti.
  • O tom, že najlepší trh pre slobodné podnikanie je Švajčiarsko sa píše už niekoľko rokov. Za ním nasleduje Nórsko. Obe krajiny sa vyznačujú pružnosťou a priaznivými podmienkami hlavne pre tuzemských podnikateľov. Singapur a Hong Kong sú zase jednotkami mimo územia Európy. Naopak, na poslednom mieste rebríčka sa už pred politickými otrasmi umiestnila Venezuela. Stabilita sa v tejto kvalite nedostala na popredné miesto, už len vďaka prírodným katastrofám a dobre známym nepokojom, ktoré krajinou nateraz vládnu.

vizitka

  • Slovensko sa už pravidelne umiestňuje okolo päťdesiatej priečky. Odzrkadľuje sa tu korupcia, ktorá v našom štáte bohužiaľ stále pretrváva a hlavne nedostatočná infraštruktúra. Tá neraz akoby odrezala ekonomicky zaostalejšie kraje od tých vyspelších. Preto sa tam dlhodobo nedarí nielen zamestnávateľom, ale aj podnikateľom, ktorým slabé finančné injekcie nevynahradia chýbajúce cesty a hlavne diaľnicu, ktorá by po päťdesiatich rokoch prepojila obe konce Slovenskej republiky.